اخبار کارون

خبرهای شهرستان کارون و حومه

karoon
خورنا- یکی از بدترین شیوه های وضع قوانین زمانی است که در ذات تولد یک قانون یا یک تصمیم حکومتی تبعیض دیده…
۸۲۱۸۴۷۴۵-۷۰۹۳۱۲۰۰

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

خورنا – عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش اولیه کمیته تخصصی بررسی مرگ بیماران دیالیزی در بیمارستان سینای شهرستان کارون به این…
۴۲۳۸۳۲۸۳۸_۲۸۲۰۱
خورنا – گردهمایی ده ها هزار نفری حامیان لیست امید در اهواز با سخنرانی ساری، الباجی، یوسفی و دکتر محمدرضا عارف سرلیست اصلاح طلبان…