اخبار اندیمشک

خبرهای شهرستان اندیمشک و حومه

خورنا- سید هدایت موسوی افزود: ۴۵ هزار تن محصول چغندر قند از سطح ۶۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان برداشت شد و برداشت این محصول در مزارع کشاورزی شهرستان ادامه دارد. وی…