رونق بیشتر پارک دریاچه نمک با احداث جاده سلامت توسط شهرداری بندرماهشهر

خورنا -پارک دریاچه نمک با احداث جاده سلامت توسط شهرداری بندرماهشهر رونق بیشتری گرفته است.

پارک ساحلی دریاچه نمک که از قدیمی ترین مراکز تفریحی ساحلی در بندرماهشهر بوده، به دلیل جاده دسترسی نامناسبی که داشت در سالهای اخیر کمتر مورد توجه عامه مردم بندرماهشهر قرار گرفته بود.

شهرداری بندرماهشهر با تکمیل جاده کمربندی بندرماهشهر و احداث بلوار سلامت و اتصال این بلوار به بلوار ساحلی پارک ساحلی دریاچه نمک؛ توانست نقش بسزایی در بهبود کیفیت دسترسی به این مرکز تفریحی و نزدیک کردن این مرکز به شهر ایفا کند.

احداث و بهره برداری از این جاده در بیش از یک سال اخیر توانسته راه دسترسی را برای مردم و شهروندان به این مرکز ساده تر کند و استقبال بیشتری نسبت به گذشته از این مرکز شاهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.