گزارش تصویری از پاکسازی اطراف جاده سلامت توسط شهرداری منطقه دو بندرماهشهر

خورنا – گزارش تصویری از پاکسازی اطراف جاده سلامت توسط شهرداری منطقه دو

۴۲۵۶۰۲۲۴۹_۱۸۶۶۷۲ ۴۲۶۱۰۵۰۸۱_۱۴۹۷۹۳ ۴۲۵۶۲۶۴۷۵_۱۸۴۵۷۴ ۴۲۶۰۳۸۰۶۹_۱۷۹۷۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.