هانی فیصلی به عنوان ریاست جدید اتاق بازرگانی خرمشهر انتخاب شد

با درخواست اعضاء هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر، انتخابات میان دوره هیأت رئیسه این اتاق برگزار و جناب آقای هانی فیصلی با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی خرمشهر انتخاب شدند.

خورنا -با حضور نادر سیف نماینده اتاق بازرگانی ایران و جمعی دیگر از نمایندگان نهادهای دولتی و نظارتی و همچنین حضور حداکثری اعضاء هیئت نمایندگان، انتخابات مجدد هیئت رئیسه برگزار و با اکثریت قاطع آرا اعضاء ذیل به عنوان ترکیب جدید هیئت رئیسه برگزیده شدند:
۱- آقای هانی فیصلی به عنوان رئیس اتاق
۲- آقای سید مصطفی موسوی به عنوان نائب رئیس اول
۳- آقای ثامر جاسمی نژاد دریس به عنوان نائب رئیس دوم
۴- آقای طاهر سلیمانی به عنوان خزانه دار
۵- آقای شهرام زکی به عنوان منشی هیئت رئیسه
در پایان این جلسه حاضرین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیئت رئیسه قبلی، با عنایت به تجربه ارزشمند و انگیزه بالای برگزیده شدگان در رفع مشکلات اقتصادی و تجاری منطقه، موفقیت در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی شهرستان خرمشهر را برای آنها آرزو نمودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.