پروژه بی نظیر آسفالت خیابان ها و معابر دزفول کلید خورد

خورنا -در ادامه روند روکش و آسفالت خیابان ها و معابر شهری شهرداری دزفول با تصویب شورای محترم شهر و با انعقاد قراردادی با یک شرکت پیمانکار در نظر دارد بیش از یک میلیون متر مربع از سطح خیابان ها و معابر را زیر پوشش روکش و آسفالت ببرد.

شهردار دزفول با اعلام اینکه انجام حجم آسفالت به صورت یکجا در طول عمر شهرداری دزفول بی نظیر است، گفت: با همکاری و تصویب شورای محترم اسلامی شهر و تعیین پیمانکار طی روال قانونی، در فاز نخست که از ابتدای آبان ماه جاری آغازی می شود ۲۵۰ هزار مترمربع از خیابان ها و معابر شهر در هر سه منطقه شهرداری زیر پوشش آسفالت خواهد رفت.

مهندس کرمی نژاد افزود: در خیابان هایی که قرار است روکش آسفالت انجام شود طبق قرارداد منعقد شده با پیمانکار با رعایت نکات فنی، ضخامت آسفالت بر اساس استانداردهای موجود ۵ سانتیمتر است و خیابان هایی که قرار است به صورت کلی برای اولین بار آسفالت شوند زیر سازی و انجام کلیه مراحل با نظرات کارشناسان شهرداری انجام خواهد شد.

وی در خصوص بودجه این پروژه گفت: بودجه در نظر گرفته شده برای کل این پروژه مبلغ ۲۰ میلیارد تومان است که از بودجه جاری شهرداری دزفول هزینه خواهد شد.

مهندس کرمی نژاد ضمن تشکر از کلیه ادارات و ارگانهای خدماتی خاطر نشان کرد: از کلیه ادارات خدماتی مثل برق، تلفن، گاز و آبفا درخواست دارم در صورتی که در خیابان هایی که قرار است روکش و یا آسفالت شوند عملیات حفاری دارند، تا پیش از آغاز پروژه آسفالت کارهای حفاری خود را انجام نمایند تا پس از آسفالت مجدداً مجبور به حفاری و خراب کردن آسفالت که موجب نارضایتی شهروندان می شود، نشوند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.