توسعه نخیلات در اراضی مستعد شهرستان آبادان

خورنا –
توسعه نخیلات در اراضی مستعد شهرستان آبادان
طرح توسعه نخیلات با پاجوش کشت بافت در اراضی مستعد شهرستان آبادان اجرا شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: طرح توسعه نخیلات در اراضی مستعد این شهرستان اجرا شد.
ناجی شهیب زاده بیان داشت: این طرح در حمایت از افزایش تولید و با توجه ظرفیت و قابلیت های تولید خرما این شهرستان انجام شده است. همچنین استفاده از پاجوش کشت بافت سبب ایمن بودن از آفات و بیماری ها میگردد و در صورت مدیریت کشت این نهال ها، بازدهی بالاتر و رشد سریع تر صورت میپذیرد.

شهیب زاده افزود: مناسب ترین زمان کشت پاجوش ها در فصل پائیز و هنگامی است که حداقل دارای سه برگ کامل و ۴۰ سانتی متر ارتفاع باشند.
شهیب زاده ادامه داد: طرح توسعه نخیلات در اراضی مستعد در آبادان در سطح ۷ هکتار و با ۱۰۱۰ اصله و با مشارکت ۱۸ نفر از بهره برداران منطقه انجام شده است، پاجوش ها طبق اصول فنی و تحت آموزش مروجین مراکز مدیریت جهاد کشاورزی آبادان کشت میشوند. ارقام توزیع شده پیارم ، استعمران، زاهدی و دیری هستند.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان اظهار کرد: در اجرای این طرح رقمی بالغ بر ۱۷۰ میلیون ریال هزینه شده است.
شهرستان آبادان از شهرهای خرما خیز خوزستان و دارای ۱۳ هزار و ۲۰۰هکتار نخیلات است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.