اهواز میزبان آزمون هاى کشورى ارتقاءدرجه تکواندوى آقایان و بانوان

زهراشهریارى|خورنا-هییت تکواندوى استان خوزستان میزبان آزمونهای کشوری ارتقا درجه آقایان و بانوان ۲۳۵را برعهده گرفت برهمین اساس وطبق برنامه ریزى این هییت زمان برگزارى آزمون ها به شرح زیرمیباشد:

+آزمون ارتقا درجه قرمز الی مشکی و پوم دان ۲بانوان :
•تاریخ آزمون :پنجشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵
•محل آزمون : اهواز،استادیوم تختی سالن شهدای تکواندو
•ساعت شروع آزمون ۸ صبح

+آزمون ارتقا درجه قرمز الی مشکی و پوم دان۲ آقایان دوره ۲۳۵
بخش الف :
•آزمون ارتقا درجه مشکی و پوم دان۱و۲
•تاریخ آزمون : ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵
•محل آزمون : اهواز ،اشهدای راه و ترابری
ساعت آزمون ۸ صبح الی ۱۲ ظهر

بخش ب:
آزمون ارتقا درجه قرمز آقایان
تاریخ آزمون :۳۰ مهرماه ۱۳۹۵
محل آزمون :اهواز ،اشهدای راه و ترابری
ساعت آزمون ۱۲ ظهر به بعد
مدارک آزمون:
اصل شناسنامه/کارت ملی یا هر سند معتبر جهت احراز هویت
اصل کارت بیمه ورزشی ۱۳۹۵ متقاضی
تذکرات :
*حضور مربی ،همراه ،والدین و تماشاچی در محل برگزاری آزمون ممنوع میباشد .
*به زمانبندی آزمون و تاریخ برگزاری همچنین محل آزمون دقت فرمائید.image

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.