برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری بندرماهشهر

خورنا – به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر، جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور اعضای ستاد در محل سالن کنفرانس شهرداری بندرماهشهر برگزار گردید.
شهرداربندرماهشهر دراین جلسه با اشاره به نقش محوری شهرداری در مدیریت بحران، هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی برای مقابله و آمادگی دربرابر سوانح و وحوادث رامورد تاکید قرار داد.
مهندس کمایی رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری بندرماهشهر همچنین افزود بایستی همه مجموعه های شهرداری برای پیشگیری و مقابله بحران آمادگی لازم را داشته باشند .
حفظ نکات ایمنی و شناسایی نقاط حادثه خیز در معابر عمومی وپارکها و لزوم آمادگی کامل مجموعه شهرداری بویژه واحدهای اجرایی ، خدماتی ومدیران مناطق برای مواجهه با آب گرفتگی معابرو دفع آبهای سطحی در بارندگی های پیش روی از دیگر مواردی بود که شهرداربندرماهشهر مورد تاکید قرار داد.
دراین جلسه که نعمت الله قنواتی رییس شورای اسلامی شهر نیز حضور داشت برجدیت کار ستادمدیریت بحران شهرداری تاکید شد .
رییس شورای اسلامی شهر اظهارداشت : جدیت در وظایف ستاد مدیریت بحران شهرداری وهمچنین برگزاری نشست ها موجب آمادگی اعضای این کارگروه درمقابله باحوادث غیرمترقبه می گردد.
نعمت الله قنواتی تاکید کرد: مجموعه شورای شهر همواره خواستار رعایت اصول فنی وایمنی در سطح شهر بوده واز واحدهای شهرسازی و سازمان آتش نشانی پیگیر نظارت دقیق تر اجرای مسائل ایمنی هستیم.
گفتنی است در این جلسه معاونین شهرداد ، مدیران مناطق و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری حضور داشتند که پس از بحث وبررسی وتبادل نظروارائه گزارش از سوی تعدادی از مدیران اجرایی وخدماتی ، تصمیماتی اتخاذ گردید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.