راه اندازی نخستین ایستگاه هواشناسی ساحلی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)

باقر گل فر-خورنا:نخستین ایستگاه هواشناسی ساحلی تحت شبکه با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی داده های هواشناسی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) نصب و راه اندازی گردید.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به الزامات و ضرورت های ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رسانی به مشتریان در بنادر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات بهتر به کاربران حقیقی و حقوقی همچنین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، این ایستگاه هواشناسی با همکاری کارشناسان سواحل و بنادر  این اداره کل در برج کنترل عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) نصب و راه اندازی گردیده و با اتصال به شبکه داخلی مجتمع بندری، از داده ها و اطلاعات آن بهره برداری گردید.

مهندس رضا زاده همچنین ثبت منظم داده های هواشناسی  از قبیل دما، فشار، سرعت  و جهت باد  از جمله  اهداف دیگر راه اندازی این ایستگاه هواشناسی ساحلی برشمرد که کمک شایانی در استخراج و دسترسی به اطلاعات جوی  به منظور تسهیل ناوبری شناورها  خواهد داشت.

وی ارائه اطلاعات درباره ی پیش بینی  وضعیت آب و هوای این مجتمع بزرگ بندری و بهره گیری از خروجی های این ایستگاه  برای انجام  مطالعات مدلسازی  موج و جریان را از جمله مزیت های  حاصل از راه اندازی این ایستگاه هواشناسی برشمرده و  افزود: با استفاده از داده های جمع آوری شده از این مرکز، انجام مطالعات مدلسازی موج و جریان تسهیل شده و امکان شناخت کاملی از وضعیت اقلیمی منطقه به دست خواهد آمد.

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان  افزود: منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) از جمله بنادر پیشگام در راه اندازی سامانه های پایش و سنجش  داده های دریایی و هواشناسی است که با گردآوری  اطلاعات به دست آمده از این سامانه، اطلاعات اقلیمی وضعیت بنادر کشور  تهیه و تدوین خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • هواشناسی علمی تخصصی و در ایران تنها متولی آن سازمان هواشناسی است، حالا یک اداره ی بندری چگونه بدون هماهنگی با سازمان هواشناسی از راه اندازی هواشناسی دریایی صحبت می کند، جای شگفتی است

  • هواشناسی علمی تخصصی و در ایران تنها متولی آن سازمان هواشناسی است، حالا یک اداره ی بندری چگونه بدون هماهنگی با سازمان هواشناسی از راه اندازی هواشناسی دریایی صحبت می کند، جای شگفتی است