معارفه رئیس جدید بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر

باقر گل فر-خورنا:

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ماهشهر روز شنبه ۲۴ مهر ۹۵ دکتر زرگر متخصص جراح عمومی به عنوان رئیس بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر منصوب شد.

این جلسه معارفه با حضور دکتر پرویزمیرزایی سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماهشهر ، دکتر نایب فدایی معاون بهداشت شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان ، احمدرضا فدعمی معاون اداری مالی شبکه ،  ارسلان داوودیان مسئول حراست شبکه  ، نماینده ی دکتر علی گلمرادی ، نماینده فرمانداری ، اعضای شورای شهر شهرستان ماهشهر، مسئولین واحدهای ستادی شبکه ،مسئولین بخشهای بیمارستان معرفی وجمعی از پرسنل بیمارستان برگزار گردید.

گفتنی است پس از پایان این جلسه دکتر میرزایی به همراه دکتر زرگر ، دکتر فدایی، نماینده ی دکتر علی گلمرادی ، نماینده فرمانداری و اعضای شورای شهر شهرستان ماهشهر ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان با اهدا گل با پرسنل بخشها دیدار نمودند.

۱bc52c1f-e3aa-451a-8ce7-646966072a23_20161016_080939 d77c74f9-42f5-4723-9d0b-bf965132e463_20161016_081033 feab97e8-2848-4576-8061-3efa14c36506_20161016_081015

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.