صدرنشینى بانوان بسکتبالیست آبادانى در هفته دوم سوپرلیگ کشور

زهراشهریارى|خورنا -فصل جدیدرقابتهای سوپرلیگ سرى الف بانوان کشور با شرکت ۱۱ تیم درقالب دو گروه الف و ب آغاز شد براین اساس درهفته نخست از این رقابت ها جمعه ٢٣ مهرماه درگروه الف تیم هاى پالایش نفت ابادان و درگروه ب تیم کوشاسپهرسبلان میزبان این مسابقات بودند،در اولین دیدار از این رقابت ها نماینده خوزستان که در گروه الف با تیم هاى شرکت ملی گازتهران، ذوب آهن اصفهان،کیاگالری تهران و رستمی شیرازدر یک گروه قرار داشت در اولین بازى خود در خانه توانست با اقتدار کیاگالرى تهران را شکست دهد،شاگردان زهرا مرتضى زاده توانستند با نتیجه ۶٨ بر ۴٨ از سد حریف تهرانى خود عبور کنند،همچنین در دومین بازى این تیم در مقابل ذوب آهن بانوان نفت آبادان یاران اصفهانى را با نتیجه ٧۵ بر ۴٣ شکست دادند تا در پایان هفته دوم و با تفاضل گل ۵٢+ در صدر جدول سوپرلیگ کشور قرارگیرند.image

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.