موافقت باحضور تیم بسکتبال پدافند رعد دزفول در لیگ دسته اول بسکتبال کشور

مهدی چاروسائی،خورنا؛سرانجام تیم بسکتبال شهرداری دزفول توانست جواز حضور در مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال کشور را به دست آورد.

قاسم ساکی کاپیتان تیم بسکتبال پدافند رعد دزفول بااعلام این خبر درگفتگوباخبرنگار خورنا، ‌افزود: پس از برگزاری جلسه‌ایی بین مسولین تیم بسکتبال پدافند رعددزفول وریاست محترم فدراسیون بسکتبال جناب آقای مشحون ،مقررگردید تیم بسکتبال پدافند رعد دزفول درلیگ دسته اول بسکتبال کشور ولیگ زیرگروه ادامه فعالیت بدهد.

کاپیتان تیم پدافند در پایان افزود:مسولین تیم بسکتبال پدافند رعد دزفول امسال برنامه دارندتیم خوب و جوانی راراهی لیگ دسته اول بسکتبال کشوربکنند،درهمین راستا جناب آقای سیفی سرپرست تیم بسکتبال پدافند درصدداست،باهمکاری مسولین تیم پدافند بهترین گزینه رابرای سرمربیگری تیم پدافند رعد دزفول انتخاب نمایید،تاامسال پدافند بتوانند نتایج خوبی را در لیگ دسته اول بسکتبال بدست آورد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.