اعتراض اعضای شورای شهر اهواز به تحریف سخنان شان توسط یک سایت خبری: همچنان منتقد معاونت فرهنگی شهرداری هستیم!

خورنا – برخی اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به تحریف و تقطیع سخنان شان توسط یک سایت خبری انتقاد کردند.

به گزارش خورنا، اخیرا یکی از سایت های خبری مطالبی را بنقل از حسین حیدری، آذر زمانپور، هوشنگ شیرمردی و مریم ابریشم کار منتشر نموده و سعی کرده مطالبی را در تعریف از معاونت فرهنگی شهرداری به این اعضا نسبت بدهد.

یکی از اعضای شورای شهر در همین زمینه گفته است: در حاشیه بازدید از مراسم الحرمین یکی از خبرنگاران سوالاتی پرسید که ما نیز ضمن تقدیر از مردم بخاطر حضور پرشور در مراسم عزاداری، انتقادات خودرا برای تقویت جنبه محتوایی فعالیتها بیان کردیم و مواردی را نیز متذکر شدیم.

آذر زمانپور در همین زمینه خواستار برگزاری مراسم بین الحرمین در مناطق حاشیه شهر شده و از تمرکز آن در کیانپارس در سالهای اخیر انتقاد کرده است.
زمانپور ضمن تاکید بر گسترش فرهنگ عاشورایی، خواستار غنی سازی محتوایی فعالیت های فرهنگی و مذهبی در شهر شد.

حسین حیدری نیز با بیان اینکه همچنان منتقد معاونت فرهنگی هستیم گفت: معاونت، برخی برنامه های روبنایی داشته که تقدیر کرده بودیم اما نسبت به عدم اجرا و تکمیل پروژه های زیرساختی اعتراض مان را اعلام کرده ایم و انتقادات جدی بیان نمودیم.

رییس شورای شهر نیز خواستار انتشار کامل سخنان خود و رعایت امانتداری توسط سایت های خبری شد و گفت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.