تصاویر: اجتماع عظیم عاشورائیان بندرماهشهر در شب شام غریبان

خورنا – اجتماع عظیم عاشورائیان بندرماهشهر در شب شام غریبان در میدان امام خمینی این شهر برگزار شد.

تصاویر: خورنا – غلامعباس اویسی

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.