نشست صمیمی سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماهشهر با هیئت امنای بیمارستان حاجیه خانم نرگس معرفی ماهشهر

باقرگل فر-خورنا: نشست صمیمی دکتر میرزایی سرپرست شبکه باحضور احمدرضا فدعمی مسئول اداری مالی شبکه ، نگار محمدی پرچمی مدیر روابط عمومی شبکه و مهدی مسعودیان رئیس بیمارستان معرفی با هیئت امنای بیمارستان برگزار شد.

طی این نشست هیئت امنای بیمارستان که از خیرین شهرستان و حوزه سلامت نیز می باشند با سرپرست شبکه در خصوص مسائل و مشکلات بیمارستان بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست صمیمی یکی از اعضای هیئت امنای بیمارستان با عنوان این مطلب که ساخت و احداث  این مجموعه توسط یکی از خیرین مقیم خارج از کشور صورت گرفته ، اعلام کرد پشتیبانی خود را همچون گذشته با شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر ادامه خواهیم داد ودر راستای جلب رضایت خداوند و مردم ، خود را همراه و همدل شبکه بهداشت و درمان ماهشهر می دانیم .

پس از بیان نقطه نظرات از سوی  هیئت امنای بیمارستان  معرفی دکتر میرزایی سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماهشهر گفت : در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و در جهت طرح تحول بیمارستان ، آنچه برای شبکه بهداشت ودرمان اولویت دارد توسعه بیمارستان است .

میرزایی افزود : در نظر داریم هتلینگ بیمارستان را بهبود ببخشیم ، چرا که بر خود لازم می دانیم خدماتی ، در خور و شایسته مردم به آنها ارائه دهیم و رضایت آنها جلب نمائیم و این امر جز با همت  ، همراهی ، همدلی  و پشتیبانی شما خیرین محقق نخواهد  شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان ماهشهر تصریح کرد : با توجه به وجود شرکتهای فعال متعدد در منطقه که جمعی از پرسنل آنها از این بیمارستان خدمات دریافت می کنند ، میتوان با تعامل و همت شما خیرین بیمارستان معرفی را به بهترین بیمارستان شهرستان از نظر ارائه خدمات تبدیل نمود.

میرزایی خاطر نشان کرد :همچنین میتوان با برگزاری نشستهای اختصاصی با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مسئولین سیاست گزار شهری در راستای پیشرفت و توسعه بیمارستان گامهای مهمی برداشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.