برگزارى مسابقات ریتد شطرنج زیر ٢٠ سال اقایان و بانوان در اهواز

زهراشهریارى|خورنا -آئین نامه برگزاری مسابقات قهرمانی رده سنی زیر ۲۰ سال استان خوزستان(ریتد)
به اطلاع کلیه علاقمندان و شطرنج بازان گرامی میرساند هیأت شطرنج استان خوزستان از روزچهار شنبه مورخ۹۵/۷/۱۴ لغایت جمعه ۹۵/۷/۱۶ میزبان مسابقات رده سنی زیر ۲۰ سال استان (آزاد)می باشد.image

شرایط شرکت در مسابقات به شرح زیر می باشد:
۱-کلیه قوانین و مقررات فیده حاکم برمسابقات می باشد.
۲-زمان مسابقه برای کلیه بازیکنان ۴۵ دقیقه با احتساب ۳۰ ثانیه زمان اضافی برای هر حرکت می باشد.
۳- نفر اول مجوز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را بعنوان سهمیه استان دریافت می نمایند.( درصورت پرداخت اعتبار از اداره کل ورزش و جوانان کمک هزینه اعزام به یک آقا و یک خانم پرداخت خواهد شد)
۴- ثبت حرکات برای کلیه بازیکنان شرکت کننده الزامی می باشد.
۵-مسابقات در ۷ تا ۹ دور به روش سوییس و به نسبت شرکت کنندگان برگزار خواهد شد.
۶- مسابقات در روز چهارشنبه بعد از ظهر رأس ساعت ۱۶/۳۰ (دو دور) پنجشنبه صبح و بعد از ظهر و روزجمعه صبح و و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
۷-مبلغ ورودیه مسابقات برای کلیه شرکت کنندگان مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال می باشد.
۸-پوئن شکنی مسابقات بر اساس مجموع امتیازات کسب شده افراد می باشد. چنانچه دو یا چند بازیکن در جمع امتیاز یکسان باشند برای تعیین رتبه آنها به ترتیب پوئن شکنی های زیر استفاده خواهد شد:
*رویارویی مستقیم*بوخ هولز قطع شده یک*بوخ هولز قطع شده دو*مجموع بوخ هولز
۹-برای بازیکنان شهرستانی خوابگاه ورزشی در نظر گرفته خواهد شد.(هزینه خوابگاه و غذا بر عهده شرکت کنندگان میباشد).
۱۰-آخرین فرصت ثبت نام در جدول مسابقات یک روز قبل از شروع مسابقات می باشد.
مسابقات در خانه شطرنج اهواز واقع در کیانپارس خیابان ۱۴ غربی (کوهکی) فاز دوم برگزار میگردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.