عکس: استاندار خوزستان از غرفه شهرداری بندرماهشهر بازدید کرد

خورنا – استاندار خوزستان از غرفه شهرداری بندرماهشهر بازدید کرد.

عکس:

۴۲۵۴۰۸۲۸۹_۱۳۷۳۵۹

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.