تصاویر: بازدید مدیرکل شهرداری های استان از غرفه شهرداری بندرماهشهر

خورنا- دکتر کاظمی نژاد مدیرکل شهرداری ها و دهیاری های استان بهمراه فرماندار اهواز وتنی چند از مسوولین استان از عرفه شهرداری بندرماهشهر در نمایشگاههای دائمی اهواز بازدید کردند.

تصاویر:

۴۲۶۳۱۴۲۴۷_۳۵۰۹۷ ۴۲۶۳۲۶۰۶۸_۲۹۸۳۶ ۴۲۶۲۱۸۶۱۴_۹۸۸۹۷ ۴۲۶۳۰۱۴۰۳_۱۰۰۰۲۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.