دیدار رییس شورا و شهردار بندرماهشهر با کارکنان آتش نشانی

خورنا – شهردار ورییس واعضای شورای اسلامی شهربندر ماهشهر در سازمان آتش نشانی بمناسبت هفتم مهر روز آتش نشانی حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر : پیش از ظهرامروزمهندس کمایی شهردار، قنواتی رییس وتنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر و تعدادی از مدیران شهرداری باحضور در سازمان آتش نشانی شهرداری هفتم مهرروز آتش نشانی وخدمات ایمنی را گرامی داشتند .

دراین دیدار صمیمی از زحمات صادقانه وتلاش مجدانه آتش نشانان خدوم وپرتلاش آتش نشانی قدردانی نمودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.