فرماندار خوشنام هفتکل، برمسند فرمانداری ایذه

قادر سبحانی |خورنا- اخیرا برخی جابجایی ها ازسوی استانداری کلید خورده است وامروز از جابه جایی فرماندار هفتکل به شهرستان ایذه ومعارفه ایشان صورت می گیرد که لازم است در این رابطه چند نکته از اقدامات به یاد ماندنی بیرانوند یادآور شود.

ورود مقتدرانه برای حفظ منافع مردم در جریان خارج کردن شهرستان هفتکل از بن دست بود که مردم هنوز یادشان نرفته است وقتی با تلاشهای شدید وشبانه روزی مجوز عبور یک لاین جاده ترانزیتی را از استانداری اخذ نمود

محسن بیرانوند مقابل مسئولین کشوری در جهت حفظ سرمایه های اقتصادی شهر ایستاد وهیچگاه از یاد نخواهد رفت که فرماندار گفت :من مطالبه تمام مردم را می خواهم و مردم حاضر در هر جلسه که منافع مردم هفتکل کوتاهی شود بطور قاطع خواهم ایستاد

شروع طوفانی وی در سال اقتصاد مقاومتی یکی دیگر از عملکرد های مناسب وی است که حتی برخی مسئولین را در عمل به آن مورد خطاب قرار داد و به سلب توفیق خدمت از آنها هشدار داد.

، مطالبه سهم هفتکل از اعتبارات استان ، شروع فعالیت در راستای محرومیت زدایی از حواشی شهر ، اینها تماما مواردی است که در راستای فراجناحی عمل کردن وی حاصل و از وی یک چهره محبوب در بین مردم هفتکل ساخته است

اکنون سرپرستی فرمانداری هفتکل به معاون جوان ایشان مجید حسینی نژاد از فرزندان بومی یکی از موفق ترین معاونان فرمانداری ها در سطح استان سپرده شده است

باگذشت ۳۸سال از انقلاب باشکوه اسلامی وچندین سال از شهرستان شدن هفتکل سکان هدایت بخشداری در اداور گذشته و فرماندار پس از شهرستان شدن به یک هفتکلی سپرده نشده است که انتظار می رود این اتفاق مبارک که موجب ایجاد موج شادی و امید در بین احاد مردم هفتکل میشود ومطالبه اکثر مردم این شهر است توسط استاندار جوان و فعال جناب دکتر شریعتی و نماینده محترم که یکی از قول های ایشان در زمان انتخاب انتصاب افراد بومی و سپردن مدیریت شهر به فرزندان ان و بازگشت مدیران غیر بومی به شهر خود رخ دهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.