حال عمومی فرمانداراهواز رضایت بخش است

پزشکان معالج فرماندار اهواز گفت:حال عمومی جناب آقای اسماعیل ارزانی فرماندارمحترم اهواز خوب است وجای هیچگونه نگرانی درباب سلامتی ایشان وجودندارد وبزودی ترخیص میشود.
گفتنی است فرماندارمحترم اهواز عصر روزگذشته درطی حادثه ای ودرحی نظافت اسلحه کمری شخصی٬دچارمختصری مجروحیت شد٬که بلافاصله به بیمارستان آپادانا منتقل ودرآنجا بستری شد.

۴۲۵۴۰۲۹۹۰_۱۳۸۸۵۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • خداوند را شاکرم که به خیر گذشت چون ایشان انسان بزرگی است وبعد از سالها مردم اهواز صاحب مدیری شجاع و دلسوز و سخت کوش شدند و در این دو روز خیلی نگران وضعیتشان بودم و برای سلامتی و بهبودی ایشان دعا کردم آقای فرماندار ما مردم شما را بخاطر صداقت و پشتکارتان برای رفع مشکلات شهرمان ستایش میکنیم.امیری

  • خداوند را شاکرم که به خیر گذشت چون ایشان انسان بزرگی است وبعد از سالها مردم اهواز صاحب مدیری شجاع و دلسوز و سخت کوش شدند و در این دو روز خیلی نگران وضعیتشان بودم و برای سلامتی و بهبودی ایشان دعا کردم آقای فرماندار ما مردم شما را بخاطر صداقت و پشتکارتان برای رفع مشکلات شهرمان ستایش میکنیم.امیری