فرماندار شادگان: ۳۷ هزار خانوار شادگانی سرشماری می‌شوند

باقرگل فر-خورنا:

فرماندار شادگان گفت: پیش‌بینی می‌شود ۳۷ هزار خانوار در شهرستان سرشماری شوند و این آمار نشان دهنده جمعیت قابل توجه شهرستان است.

ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان شادگان، با بیان اینکه ادارات و دستگاههای شهرستان شادگان در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن مشارکت جدی داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به دستور ریاست جمهوری تمام ادارت و دستگاههای اجرایی مکلف هستند نیروی انسانی، خودروها، وسایل و تجیهزات مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز در طول دوره های آموزشی و اجرای سرشماری را در اختیار ستاد سرشماری شهرستان قرار دهند .
وی در ادامه، به اهمیت نتایج سرشماری نفوس و مسکن و آمار با در دست بودن آمار و اطلاعات دقیق برای توسعه کشور اشاره کرد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن یکی از رویدادهای بسیار مهم است و نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن نیز در قالب آمار و اطلاعات اهمیت بسیاری را شامل می‌شود که تمام اعتبارات و امکانات که به شهرستان تخصیص می یابد براساس سرشماری خواهد بود.

فرج اللهی خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس مسکن سال ۱۳۹۵ طی ۲ مرحله صورت می گیرد که دو مرحله از سوم تا ۲۴ مهرماه و با استفاده از اینترنت و به صورت خود تکمیلی توسط شهروندان انجام و مرحله دوم از ۲۵ مهرماه تا ۲۵ آبان ماه به صورت حضوری توسط نیروهای آموزش دیده در این زمینه با استفاده از امکانات الکترونیکی جدید و به صورت paper less اجرا خواهد شد.

فرماندار شادگان خاطرنشان کرد: تمامی امور مربوط به اطلاع رسانی در خصوص روش خود تکمیلی توسط برنامه های، همایش ها و گردهمائی های که به منظور آگاهی سازی شهروندان از نحوه روش خود تکمیلی اطلاعات خانوار در این شهرستان شروع شده و همزمان با سایر نقاط کشور نیز برنامه هایی در این خصوص در سطح شهرستان برگزار می شود.

وی در پایان بیان کرد: ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان در اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال همکاری لازم را در تمام زمینه ها داشته باشند.

کد:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.