برگزارى دوره مربیگرى درجه ٢ و ٣ تیراندازى آقایان و بانوان در اهواز

‎زهراشهریارى|خورنا -‎هیات تیراندازی استان خوزستان، در نظر دارد به منظور رشد و ارتقاى سطح کیفى و کمى رشته تیراندازى کلاس هاى تئوری مربیگری درجه ۲ و درجه ۳ این رشته رادر مهر ماه جاری و به میزبانى شهر اهواز در دو بخش آقایان و بانوان برگزار نماید. به همین منظور روسای هیات های تیراندازی شهرستان ها با توجه به شرایط برگزاری دوره مربیگری می بایست نسبت به معرفی نفرات به دفتر هیات تیراندازی استان خوزستان اقدام فرمایند.
‎*شرایط شرکت در دوره مربیگری درجه ۳
‎۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی مدرک تحصیلی برابر با اصل
‎۴- فیش واریزی به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۴۸۶۲۱۹۰۰۳ بانک ملی بنام هیات تیراندازی استان خوزستان
*‎شرایط شرکت در دوره مربیگری درجه ۲
‎۱- کپی شناسنامه
۲- کپی کارت ملی
۳- کپی کارت مربیگری درجه ۳
‎۴- فیش واریزی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۴۸۶۲۱۹۰۰۳ بانک ملی بنام هیات تیراندازی استان خوزستان
‎علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن همراه ۰۹۳۷۰۳۹۰۸۱۴ خانم عساکره ( کمیته آموزش ) تماس حاصل نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.