نفت اهواز صدرنشین مسابقات واترپلوى قهرمانى باشگاه هاى استان

زهراشهریارى|خورنا -دور نخست مسابقات واترپلو قهرمانی باشگاه‌های استان خوزستان یادواره شکست حصر آبادان به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی هیأت شنا، شیرجه و واترپلو استان خوزستان، دور نخست مسابقات واترپلو باشگاه‌های استان که دوم مهرماه در استخر خلیج فارس آبادان آغاز شد، با صدرنشینی نفت اهواز به پایان رسید.در این رقابت‌ها نفت آبادان ۸ بر ۵ هیأت شنای ماهشهر را شکست داد، نفت اهواز ۱۰ بر ۶ نفت امیدیه را مغلوب کرد، نفت اهواز ۱۱ بر ۶ از سد نفت آبادان گذشت، نفت امیدیه ۱۰ بر ۱ هیأت شنای ماهشهر را درهم کوبید، نفت اهواز ۵ بر ۰ هیأت شنای ماهشهر را شکست داد، نفت امیدیه ۷ بر ۶ بر نفت آبادان غلبه کرد، هیأت شنای خرمشهر ۷ بر ۱ از نفت امیدیه شکست خورد، نفت آبادان ۵ بر ۱ هیأت شنای خرمشهر را مغلوب کرد و هیأت شنای ماهشهر ۵ بر ۲ هیأت شنای خرمشهر را شکست داد.image

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.