ایجاد کارگاه های دارای شرایط بهداشتی جهت بی هسته کردن خرما

خورنا – در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق صادرات محصول خرما صورت میگیرد:
ایجاد کارگاه های دارای شرایط بهداشتی جهت بی هسته کردن خرما
رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه کشاورزی آبادان با بیان اینکه محصول خرما به دلیل مزایای نسبی فراوانی در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی دارد مورد توجه بیشتری قرار داد گفت: ارزآوری، ایجاد اشتغال مولد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنایع جانبی، تامین امنیت غذایی و تقویت قدرت استراتژیک کشور و کمک به اقتصاد مقاومتی از جمله مزایای متعدد حاصل از تولید، فرآوری و صادرات خرما میباشد.
ناجی شهیب زاده گفت: در راستای اشتغال زایی و کمک به فراهم ساختن مسیر بسته بندی بهداشتی و استاندارد، صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان تفاهم نامه ای با یکی از شرکت های بومی منطقه در راستای ایجاد کارگاه های دارای شرایط مناسب بهداشتی جهت بی هسته کردن خرما بسته شد.
شهیب زاده ادامه داد: اطلاع رسانی ، شناسایی و ترغیب افراد مستعد جهت ایجاد کارگاه های هسته گیری با شرایط مناسب از اهم تعهدات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان است همچنین تامین خرمای مورد نیاز کارگاه های مود تایید در قالب قراردادهای پیمانکاری جهت بی هسته کردن نیز از تعهدات طرف مقابل میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.