بازیکن سابق شهرداری تبریز به تیم بسکتبال شهرداری گرگان پیوست

مهدی چاروسائی|خورنا: مجیدقاسم زاده بازیکن سابق شهرداری تبریز به تیم بسکتبال شهرداری گرگان پیوست.

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af

مجید قاسم زاده متولدمرداد۱۳۶۸ تهران میباشدودرپوزیشن ۱و۲ بازی میکند، همچنین وی سابقه عضویت در تیمهای دانشگاه تهران،راه ترابری قم،فولاد ماهان اصفهان ،منتخب ماهشهر ،شهرداری گرگان و شهرداری تبریز را درکارنامه خوددارد، امسال هم درلیگ لیگ برتر بسکتبال به عنوان بازیکن در تیم شهرداری گرگان عضویت دارد.

هدایت تیم بسکتبال شهرداری گرگان امسال برعهده محمدمهدی ایزدپناه میباشد.

شایان ذکراست لیگ برتر بسکتبال ازششم آبانماه آغازمیگرد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.