یا صندوق بازنشستگی می تواند اوضاع فولاد اکسین را سامان بدهد؟

خورنا – آیا صندوق بازنشستگی می تواند اوضاع اکسین را سامان بدهد؟

در هفته های انتقادات بسیاری از عملکرد شرکت فولاد اکسین در رسانه های استان منتشر شده و گفته می شود مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور که خود از چهره های خوشنام و مورداعتماددولت است قصد دارد برای بهبود اوضاع شرکت، تصمیمات جدی اتخاذ کند.

به نظر می رسد ضرورت دارد تا وضعیت شرکت از فضای کنونی خارج شود و شرکت دوباره در مسیر رشد مناسب و مطابق با برنامه پیش بینی شده ی تولید قرار بگیرد. ضمن آنکه اهتمام جدی برای پرداخت زیان های انباشته شرکت و همچنین تسویه برخی بدهی ها لازم به نظر می رسد.

تردیدی نیست که انتصاب مدیریتی توانمند، بدون حاشیه و متخصص می تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف دولت در ایجاد این موسسه صنعتی داشته باشد و این موضوع مورد تاکید و خواست کارشناسان اقتصادی و صنعتی استان خوزستان است که امیدواریم آقای اسلامیان و دیگر عوامل موثر، هرچه سریعتر در این زمینه اقدام عاجلی بعمل بیاورند.

لازم به ذکر است در ماههای اخیر، اخباری مبنی بر حمایت برخی مدیران صنعتی خوزستان از کاندیداهای رقیب و مخالف دولت در انتخابات مجلس حکایت داشت و همین موضوع، حاشیه هایی را به دنبال داشته است.

شکی نیست در هر مجموعه ای که فضاهای حاشیه ای وارد شد، فضای کار و تولید و درآمدزایی دچار رخوت و ناکارا و رکود خواهد شد، بهمین منظور امیدواریم مسئولان استانی و کشوری تدبیری برای برخی مجموعه های پرحاشیه استان بیندیشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.