برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان

خورنا – نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهاد کشاورزی آبادان نخستین جلسه اتاق فکر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با حضورمدیر جهاد کشاورزی و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و دانشگاه پیام نور مرکز آبادان در راستای همکاری بین واحدهای علمی و اجرایی در محل مدیریت جهاد کشاورزی آبادان تشکیل شد.
این جلسه با بررسی موضوعات وضعیت کشاورزی منطقه و گزارش فعالیت های اجرایی صندوق و جهاد کشاورزی شهرستان، زنجیره تولید و فروش خرما و ارائه راهکار برای تسهیل فروش و افزایش کیفیت، نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی برگزار شد.
ناجی شهیب زاده، رییس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با اعلام اینکه اگر دانشگاه و واحدهای اجرایی مثل جهاد کشاورزی یک برنامه ریزی دقیق و علمی طراحی کنند، قطعاً حوزه کشاورزی تقویت و توسعه پیدا میکند؛ گفت: اتاق فکر با هدف انتقال علم و تجربه دانشگاه در حوزه اجرا و کمک به رفع مشکلات بخش کشاورزی تشکیل شده است.
امیر درویشی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان با اعلام اینکه فاصله بین ظرفیتهای ممکن و وضعیت موجود در منطقه بسیار زیاد است، اظهار داشت: برون رفت از مشکلات بازاررسانی و فروش خرما و رفع موانع در راستای توسعه کشت هایی غیر از نخل و…. از اهم مسایلی است که در اتاق فکر مورد بررسی قرار می گیرد و تا شیوه ها و راهکارهای علمی متناسب با آنها اتخاذ گردد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.