به هیچ باند سیاسی وابسته نیستم/مدیریت ارشد شهرستان نگاهی مثبت به مدیریت بانوان دارد

خورنا – رعنا میرعالی در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اندیمشک بیان کرد: به هیچ باند سیاسی وابسته نیستم، وابستگی ام به تمام مردم شهر اندیمشک است.

رعنا میرعالى با بیان مطلب فوق در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورا در فرمانداری گفت: همانطور که تا امروز ثابت کرده ام معیارهای فعالیتم فراسیاسی است و سیاست من سیاست عمر وعاصى و ابوموسی ای نیست،سیاستم سیاست علوی است و وابستگی ام به تمام مردم اندیمشک است و باند من مردم هستند.

این بانوی فرهنگی در ادامه اولین قدم در موفقیت شورا را باور به باهم کار کردن و شورایی عمل نمودن خواند و گفت: ایمان داشته باشیم که هرگاه علم،عقل،عمل و انگیزه پاک با هم همراه شده اند به یقین موفقیت و رضایتمندى را بدنبال داشته اند.

وی همچنین در مورد تعامل شورا خطاب به اعضای شورا،بیان داشت:تا شورایی عمل کردن را یاد نگیریم و تعامل درونی بالایی در درون شورا نداشته باشیم نمی توانیم با بیرون شورا ارتباط مثبت و تعامل دوسویه ای برقرار کنیم.

این عضو هیئت رئیسه سال سوم شورای چهارم اظهار کرد: تا امروز تلاشم با رعایت اخلاق و حفظ انسانیت، در راستای اجرای خط به خط قانون بوده است.

میرعالی سپس پیرامون عملکرد باندی در شورا گفت: تجربه کار شورایی ثابت کرده است که هرگاه در شورا باندی عمل شده، شورا از مسیر اصلی و سلامت رفتار و خدمت سالم منحرف شده است و این موضوعی است که شورا را به نابودی می کشاند.

میرعالى تصریح کرد: درست است مردم عملکرد تک تک اعضای شورا را رصد و بررسی می کنند اما فراموش نکنیم که هرگاه مردم انتقادی داشته اند مجموعه شورا نقد شده است نه شخص خاصی.

وی به بحث پیرامون بانوان پرداخت و گفت: درانتخابات شورای شهر اندیمشک بانوان توانستند از مجموع ۱۱کرسی شورا ۲ کرسی اول و دوم را به خود اختصاص دهند که این مهم نشانگر توانمندی بانوان و به شکل قابل توجهی نگاه مثبت مردم به بانوان بوده است.اما در سه دوره انتخابات هیئت رئیسه هر سه سال شورا، آقایان ریاست شورا را بر عهده داشتند.

وی افزود: در سال چهارم فعالیت شورا بنده بعنوان نماینده بانوان شهر اندیمشک کاندیدای ریاست شورای شهر شده ام چرا که معتقدم نگاه سنتی نسبت به مدیریت بانوان باید عوض شود،توانمندی زنان در مدیریت شهری باید دیده شود و تجارب و پتانسیل مدیریتی و مشاوره ای بانوان را نباید نادیده بگیریم.

میرعالی در ادامه گفت: اینکه فکر کنیم جنسیت مرد بودن از اصلی ترین معیارهای مدیریت است باید کنار گذاشته شود.همین که امروز شاهدیم دو بانو سکاندار دو اداره مهم بهداشت و درمان و بهزیستی می باشند بیانگر نگاه مثبت مدیریت ارشد شهرستان به مدیریت بانوان و نشان از توان مدیریتی بانوان دارد که این دو عزیز تا امروز توانسته اند عملکرد مثبتی داشته باشند.

او در پایان گفت: امیدواریم شعارهایی که در هنگام جذب رأی بانوان اندیمشکى دادیم را امروز به فراموشی نسپاریم.

لازم به ذکر است جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر اندیمشک که در محل فرمانداری شهرستان اندیمشک و به ریاست فرماندار جهانگیری برگزار شد بدون هیچ نتیجه ای به پایان رسید تا انتخاب هیئت رئیسه جدید طی جلسه ای دیگر مشخص شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.