رده بندی بازیکنان تیم ملی بسکتبال درنکینگ مسابقات بسکتبال آسیا چلنج

در آخرین رده بندی ورنکینگ اعلام شده ، از جانب فیبا آسیاروزبه ارغوان، در رده بیست و دوم بازیکنان بسکتبال آسیا قرار گرفت!

img_20160913_092002

روزبه،موفق شدتادرآخرین مسابقه تیم ملی بسکتبال کشورمان که با تیم تایلند و باحساب ۱۱۴ به ۴۱ به پایان رسید،شانزده امتیاز،کسب
نموده و حالا بعنوان نفر نخست قهرمانان تیم ملی بسکتبال کشورمان دراین رتبه قرار بگیرد.
در این رنکینگ که با ادامه مسابقات بسکتبال آسیا چلنج،تغییر پیدا
مینماید، بهنام یخچالی در جایگاه بیست و چهارم،حامد حدادی در
ردیف بیست و ششم ،اوشین ساهاکیان درمکان سی وششم ،و محمدحسن زاده درردیف چهل و یکم قرار دارند.
خاطر نشان میسازدکه دررنکینگ اعلام شده،ارسلان کاظمی،چهل
وپنجمین نفربوده وبعدازوی مشایخی،دلیرزهان،محمدجمشیدی
فرید اصلانی وعدنان دورقی،در ردیف پنجاه و سوم، پنجاه و هفتم
پنجاه وهشتم،هفتاد و یکم و نودم قراردارند.

مهدی چاروسائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.