برگزارى کارگاه استپ ویژه بانوان

زهرا شهریارى|خورنا -هیات ورزش همگانى استان خوزستان باردیگردرادامه فعالیت هاى مداوم خوددرجهت برگزارى کلاس هاى آموزشى براى بانوان این استان این باردست به برگزارى کارگاه آموزشى استپ زده است وازعلاقه مندان به این رشته دعوت به حضور کرده است لازم به ذکراست درپایان گواهى شرکت دراین دوره به شرکت کنندگان داده میشود،علاقه مندان میتوانندبراى شرکت به هیات ورزش همگانى شهر اهوازواقع در ورزشگاه تختى مراجعه کنندواز جزییات این دوره اطلاع کسب نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.