تخریب دولت استراتژی کور مخالفان

خورنا –   متاسفانه ازآغاز فعالیت دولت یازدهم ،عده ای در حال القاء این تفکر هستند که دولت تدبیر خدمتی برای کشور و ملت نداشته است و زیان حاصل از عملکرد این دولت قابل قیاس با دولت های گذشته و بالاخص دولت قبل نیست.

این گروه سیاستی قدیمی ولی تاثیر گذار را دنبال می کنند. در درجه اول سعی می کنند مردم را نسبت به این دولت و خدمات صورت گرفته در عرصه های ملی و بین المللی بد بین کنند تا روی گردان شوند و اگر نتوانستند به این هدف خود برسند سعی دارند وارد مرحله دوم برنامه شوند و اینگونه سعی کنند با تشابه سازی و بزرگ جلوه دادن قصورات( عنوان اینکه ضرر وعدم النفع در پرونده حقوقهای کلان ازاختلاس های دولت قبل بیشتراست)، مردم را بی تفاوت و بی انگیزه کنند.

یااینکه مسئولین را به طرق مختلف سوءاستفاده کننده یا نالایق جلوه دهند. در حالی که خود به این امر واقفند که این قیاس مع الفارق است.

اگر خدمات سه ساله دولت تدبیر و امید را اندکی تورقی بزنیم، ذکر تنها سه عمل صورت گرفته جهت تنویر افکار عمومی کافی است.

اول دور کردن سایه جنگ بر سر ایران و ایرانی که با استفاده از دیپلماسی قوی ظریف واعوانش ،با حفظ ارزش ها و کرامات انسانی موفق به این مهم شدند و حتی بدون تخطی از خطوط قرمز نظام موفق به انجام این مهم شدند که حتی تحسین مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت.

دوم مهار تورم افسار گسیخته که کمتر فعال و اندیشمند اقتصادی گمان می کرد در عرض کمتر از سه سال این تورم را کنترل و پس از آن تک رقمی شود که دلسوزان همیشه دلواپس مدام تلاش دربی اهمیت جلوه دادن آن ازطریق بیان عدم تاثیروکم رونقی سفره مردم بوده وهستند. ذکر این نکته ضروریست که تورم بیش از چهل درصد  میراث دولت گذشته تنها ارقامیست بر روی کاغذ  ولی تاثیرآن براقتصاد، فرهنگ وزندگی مردم  درواقعیت  چیزی فراتر از رقم اعلام شده بود .

سوم طرح تحول نظام سلامت که  ولواجرای نیم بند آن باوجود وضع بد اقتصادی دولت خود گویای عزم جزم  دولتمردان جهت خدمت صادقانه به مردم است.

گریزی کوچک به سالهای نه چندان دوربیادما می آوردکه زمانی تمام فکر مردم ، میزان پرداختی در بیمارستانها بود ولی امروز این مورد کمتر به چشم می خورد و مسایل دیگر را مطرح می کنند. شاید تا چند سال پیش هیچ حرف یا سخنی درباره خطاهای پزشکی شنیده نمی شد چون همه درگیر میزان پرداختی به بیمارستان یا در قبال دارو بودند .

دولت تدبیر و امید  رای مقبولیت خود را از مردم گرفت و همچنین با نظر رهبر فرزانه انقلاب مشروعیت خود را نیز کسب کرد تا بر همگان این امر مبرهن شود که این دولت برگرفته از نظام مقدس جمهوری اسلامی است و خود خوانده یا خودگردان نیست که اینچنین توسط گروهی مورد هجمه بی سابقه قرار گرفته است.

مهمترین مساله ارائه و بیان خدمات صورت گرفته توسط مسئولین به مردم است، در حقیقت دولت به عنوان یکی از اجزاء و تکمیل کننده پازل نظام وظیفه خود را انجام می دهد و امور اجرایی نظام را در شرایط بسیار حساسی به عهده گرفته است.

باید تاکید شود که خدمات دولت همان خدمات نظام است و مسئولی که نتواند این خدمات را به سمع و نظر مردم برساند در حقیقت خیانت کار است ، خیانت به انقلاب وخون شهیدان.

هر مسئول  یک عضو از اعضا روابط عمومی نظام و دولت است و باید در ارائه این خدمات صورت گرفته محافظه کاری را کنار گذاشته و با افتخار و با جرات زبان به بیان بگشاید.

مسئولین نباید در قبال امور انجام گرفته سکوت درپیش گیرند و مردم نیز با تقویت تفکر مطالبه گری خود همه را موظف به پاسخ گویی کنند.

غلام عباس کاظمی

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.