فرمانده سپاه ناحیه شهرستان رامشیر منصوب شد

خورنا – فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان رامشیر خوزستان منصوب و سید ابراهیم احمدی به عنوان رئیس جدید سپاه این شهرستان تعیین شد.

بیش از هفت سال در سپاه شهرستان اندیمشک به فعالیت و خدمات فرهنگی می پرداخته است.

فرمانده بسیج دانش اموزی و فرهنگیان ، معاونت فرهنگی اجتماعی و بازرس ناحیه اندیمشک ، از جمله سوابق کاری ابراهیم احمدی است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.