جوابیه مدیرتیم بسکتبال شهرداری کاشان به اظهارات یک مربی

خورنا:مهدی واعظی مدیرتیم بسکتبال شهرداری کاشان در پاسخ به اظهارات یک مربی؛ جوابیه ای صریح صادر کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:

متاسفانه دیروز گفتگوی خبرنگار محترم ایمنا بایک مربی محترم منتشر شد که بنده را ناچار به پاسخگویی نمود. باید یادآور شوم تیم بسکتبال شهرداری کاشان امروز از زمین سبز نشده که افراد ناشناس حال مدعی وبرایش تصمیم بگیرند بلکه درفصل ۹۳/۹۴ درلیگ دسته دو کشور قهرمان ودرفصل قبل جواز حضور درلیگ برتر رابدست آوردواین نیست جز حمایتها وزحمات اعضاء محترم شورای شهر بخصوص شهردار جهادی وجسور (که ریاست هیئت بسکتبال شهرراهم بعهده دارند) و همکاران ارجمندشان درشهرداری وباشگاه وهمکاری مستمر هیئت بسکتبال وپیشکسوتان ودلسوزان ورزش کاشان و مربیان دلسوز وبازیکنان بومی وغیربومی که عاشقانه تیم را به این منزل رسانده اند.

حال چه شده که مربی محترمی که بنده هیچ شناختی ازایشان ندارم و فقط چند سال قبل بعنوان مربی مینی زیارتشان کرده ام یکمرتبه مدعی شده اند؟ ممکن است ایشان درخصوص رئیس هیئت استان اظهار نظر کنندکه به قول خودشان صلاح مملکت خویش خسروان دانند وبه بنده ربطی ندارد.احتمالا خودشان پاسخگو خواهند بود.

ایشان باچه کسی مذاکره کرده که این چنین شهرداری وتیم آنرا زیر سوال می برندوبرایشان طرح ونقشه دارند ؟ احتمالا زمان مصاحبه باخبرنگار محترم در حال دیدن فیلم کذائی (درشهر به من پیشنهاداتی شد )بوده اند و در توهم.

ایشان می توانند برای بزرگ کردن خودشان هرچه میخواهند بگویند وهر سایز لباسی را که فکر میکنند برای خود درنظر بگیرند ولی باید بدانند در مورد تیم شهرداری کاشان این اجازه را ندارند وشاید بدلیل جوان بودن نمی دانند کاشان شهر عقرب خیز است و زمان انگشت فروبردن در هر سوراخش باید کاملا احتیاط نماید .

مهدی چاروسائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چقدر جوابیه ی بی ادبانه ای بود !
    البته جایِ تعجب نداره!