تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به خسارات بالای ۶۰ درصدی باغات شهرستان شادگان

باقر گل فر-خورنا:

صندوق بیمه محصولات باغی و زراعی استان به خسارات بالای ۶۰ درصدی باغات شادگان با قید فوریت رسیدگی کند.

 شادگان نعمت اله البوغبیش معاون فرماندار شادگان بر ضرورت تسریع در اعزام گروه کارشناسی تعیین خسارت توسط صندوق بیمه محصولات زراعی و باغی و انجام مراحل بعدی تاکید کرد و گفت: تنها منبع اصلی درآمد نخلداران شادگان محصول خرما است و خسارات بالای ۶۰ درصدی وارده درصورت عدم رسیدگی عاجل و عدم پرداخت بموقع غرامت به خسارت دیدگان ، مشکل ساز خواهد شد.
معاون فرماندار شادگان خاطرنشان ساخت افزایش دمای هوا در ماههای تیر و مرداد ، افزایش تبخیر و تعرق از سطح خاک و گیاه ، کاهش کمیت و کیفیت آب رودخانه جراحی و افزایش ای سی آب باعث کاهش جذب آب و عناصر غذایی مورد نیاز نخل خرما و در نتیجه حذف و خشکیدگی خوشه خرما و وارد شدن خسارات بالای ۶۰ درصدی شده است.
آلبوغبیش یادآور شد افزایش رطوبت هوا در اواخر مرداد ماه که دوره ی رسیدن خرما میباشد باعث ترشیدگی محصول و افزایش خسارت در اکثر باغات شادکان شده است.
وی تصریح کرد واقع شدن شهرستان شادگان در انتهای رودخانه جراحی باعث شده که خشکسالی های اخیر خسارات مضاعفی نسبت به شهرستانهای بالادست  به کشاورزان و نخلداران این شهرستان وارد کند و جبران خسارات وارده مستلزم توجه بیشتر مسئولین استانی و کشوری و تسریع در اجرای طرح پیشنهادی انتقال آب بین حوزه ای کارون به جراحی می باشد.
معاون فرماندار شادگان افزود شهرستان شادگان منطقه کشاورزی است و حیات اقتصادی مردم به به آب رودخانه وابسته است.
وی عنوان کرد وجود بیش از دو  میلیون و پانصد هزار نفر نخل خرما  ، شادگان را به پایتخت خرما معروف کرده است و لازم به ذکر است تعیین نفر بعنوان واحد شمارش نخل خرما بدلیل اهمیت این درخت می باشد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.