تخلفات شهردار اندیمشک رسیدگی می شود

خورنا – عضو شورای شهر اندیمشک در گفتگو با خبرنگار شوشان با بیان اینکه به تخلفات شهردار اندیمشک رسیدگی می شود ، گفت: برخورد با تخلف و صیانت از حقوق عمومی وظیفه شرعی و قانونی اعضای شورای شهر است.

صدیقه میری با برشمردن پاره ای از تخلفات ادامه داد: بیش از سه ماه از پیگیری تخلفات شهردار اندیمشک در دستگاههای نظارتی در حالی می گذرد که در این مدت کارشناسان مربوطه به بررسی دقیق وتحقیق در اسناد موجود پرداختند . در حال حاضر موارد به صورت مکتوب و از مسیر قانونی خود جهت تفهیم اتهام به شهردار ارجاع داده شده است.

صدیقه میری تصریح کرد: پس از این مرحله پرونده جهت رسیدگی به وزارت کشور ارجاع می شود که وزارت می تواند راسا اقدام به رسیدگی نموده یا در صورت صلاحدید موضوع رسیدگی را به استانداری تفویض می نماید.

گفتنی است چهار عضو شورای شهراندیمشک با نام های محمدرضا بختیاری ، تراب قلاوند ، مهدی قلی کیانی و صدیقه میری اوایل سال جاری در اعتراض به تخلفات شهردار و عدم توجه اکثریت شورا به موضوع استعفای خود را اعلام نمودند ولی با وساطت مسئولین شهر به جایگاه خود برگشته و پیگیر تخلفات شهردار از مسیرهای قانونی آن شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • یه نفر پیدا نمیشه به تخلفات شهردارهای سالیان نه چندان دور و اعضای شورای شهر در سالهای گذشته رسیدگی کنه؟ همونایی رو میگم که با پول این مردم بدبخت سر از کشورهای خارجی در اوردن و الان هم در گوشه ای از این دنیا با آرامش زندگی میکنند