حضوریک بازیکن آمریکایی درترکیب تیم ملی بسکتبال چین تایپه برای مسابقات آسیا چلنج

خورنا:حضور یک بازیکن “آمریکایی”به همراه تیم ملی بسکتبال چین تایپهدر نخستین دوره رقابتهای بسکتبال آسیا چلنج ، او قراراست  با تیم ملیبسکتبال چین تایپه ” تایوان”،دراین دوره ازمسابقات شرکت کند وی از سال ۲۰۰۶و بترتیب در کشورهای قبرس ،پرتغال ،ونزوئلا ،چینو ترکیه بصورت “حرفه ای”بازی کرده ،و در حال حاضر نیز، همراه با تیم ملی بسکتبال تایوان ( چین تایپه )به ” ایران ” سفر خواهد نمود!

کوئینسی اسپنسر دیویس ، بازیکن ” آمریکایی – تایوانی ” تیم ملی
بسکتبال تایوان است که با۳۳ سال سن و ۲۰۶ سانتی متر،درموقعیت
بازی ، ” Power forward/Center “برای تیم تایوان بازی می کند
کوئینسی ، تحصیلکرده ،کالج Tulane آمریکا ست و بیش از ده سال
سابقه بازی دارد.

مهدی چاروسائی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.