درخشش بانوی ماهشهری درمسابقات ایروبیک تهران

مهدی چاروسائی|خورنا:مسابقات انتخابی ایروبیک ماراتن استان تهران درسرمرحله‌ باحضور بیش از۳۰۰شرکت‌کننده برگزار شدوسرکار خانم سهیلاوشاحی مربی توانمندایروبیک شهرستان بندرماهشهرتوانست دراین مسابقات عنوان انتخابی راازان خود کند.

IMG-20160901-WA0005
این دوره از مسابقات شامل ۳۰۰ نفر شرکت کننده ۱۷ نفر کادر داوری و در نهایت ۱۰ نفر منتخب پس از اجرای ۳ دوره مقدماتی نیمه نهایی و فینال بود.
لازم به ذکر است اعضای انتخابی جز‌ تیم منتخب استان تهران برای حضور در مسابقات کشوری می باشند .

IMG-20160901-WA0004

یادآورمیشوم خانم سهیلا وشاحی سابقه مسولیت امورورزش بانوان اداره ورزش وجوانان بندرماهشهر رانیز درکارنامه خود دارد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.