رئیس شورای اسلامی شهرستان رامهرمزانتخاب شد

فرشیدفرجی/خورنا-در انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان رامهرمز، سیما کمایی با کسب بیشترین رأی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خورنا، جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان رامهرمز به منظور تعیین هیئت رئیسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور تمامی اعضا و در فضای کاملا آرام و بدون حاشیه برگزار شد سیما کمایی با کسب۴رای جای خود رابا احمد پیروزعوض کردوبه عنوان رئیس شورای اسلامی شهررامهرمز انتخاب شد.

ضمنا احمدپیروز به عنوان نایب رئیس‌شورا ، جواد امیری منشی و بهزاد بوری سرحانی به عنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.