پیام تشکر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

باقر گل فر-خورنا:

مهندس سعید نژاد؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی طی پیامی به شرح ذیل موفقیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان را در کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد تبریک گفته و از تلاش ارزشمند و عملکرد قابل تحسین مدیر کل و کارکنان این اداره کل تشکر و قدردانی نمود.پیام تقدیر مدیر عامل سازمان#1

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.