راه اندازی اداره ثبت اسناد املاک درهندیجان

خورنا – سید مهران رفیعی درگفتگو باخبرنگار ما گفت به منظور تسهیل برای کاری اداری ثبتی درهندیجان این اداره درآینده نزدیک راه اندازی می شود .

نماینده عالی دولت همچنین با اشاره به حل مشکلات اداری درخصوص ثبت واملاک می بایست مسافت ۱۵۰کیلومتر راطی نمایند تابتوانند مشکل اداری راانجام دهند.

ایشان هم چنین ازمدیران دستگاهای اجرایی شهرستان خواستند که برای حل مشکلات شهروندان هندیجانی تلاش خودرا انجام دهند وبنده به هیچ عنوان قبول نخواهم کرد که مشکل هیچ شهروندی از سوی مدیران حل نگردد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سلام کاشکی این بدبختی های شهرمان تمام میشود.