عزم جدی فرماندار بندرماهشهر برای راه اندازی رادیو بندر

باقرگل فر-خورنا:فرماندار شهرستان بندرماهشهر در نمایشگاه دستاوردهای دولت، با حضور در غرفه ی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نشستی صمیمی و موثر با مسئولین روابط عمومی شرکتهای منطقه داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، دکتر منصور قمر، فرماندار شهرستان بندرماهشهر، ضمن تقدیر از حضور فعال و غرفه ی موفق منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در نمایشگاه دستاوردهای دولت در اهواز، ساعاتی را در جمع مسئولین روابط عمومی حاضر در این غرفه به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست صمیمی، فرماندار شهرستان بندرماهشهر ضمن تشریح دستاوردهای اخیر شهرستان در ماههای اخیر و قدردانی از شورای راهبردی شرکتهای منطقه برای تخصیص اعتبار راه اندازی ایستگاه رادیویی شهرستان، از عزم جدی فرمانداری برای راه اندازی رادیو بندر خبر داد و از روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی خواست تا در این امر همکاری نمایند.

وی صنعت پتروشیمی را نقطه ی قوت و کلیدی شهرستان دانست و ابراز عقیده کرد: اعتقاد داریم که صنعت پتروشیمی میتواند به عنوان مرکزی فعال در تامین و تولید برنامه های رادیویی برای این ایستگاه نقش اصلی را بازی کند.

قمر، در ادامه، همکاری بین شورای راهبردی و شورای اداری شهرستان را رضایتبخش دانست و گفت: همکاری این دو شورای اصلی شهرستان، باعث اجرا و گسترش فعالیتهای بسیاری در شهرستان شده است.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.