آغاز خرید محصول خرمای شادگان با قیمت توافقی

باقرگل فر-خورنا: نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان از آغاز خرید محصول خرمای شادگان با قیمت توافقی خبر داد و افزود همه ساله برداشت این محصول صادراتی در شادگان پایتخت خرمای کشور ، در اواخر نیمه اول و اوایل نیمه دوم شهریور ماه آغاز می شود و از هفته گذشته مقدمات خرید با تحویل صندوق به  نخلداران آغاز شده است.
معاون فرماندار شادگان با تأکید بر ضرورت تمهیدات لازم جهت خرید خرما به صورت تضمینی اظهار داشت در سال جاری نرخ خرید توافقی خرمای خوزستان از قرار هر کیلوگرم خرمای استعمران درجه یک ، ۱۶۰۰۰ ریال تعیین شده و کلیه هزینه های صندوق گیری ، حمل و نقل تا تحویل به کارگاه بر عهده خریدار می باشد .
آلبوغبیش تصریح کرد بر اساس تصمیمات متخذه ، مبنای کیفی خرید ، خرمای درجه یک می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و در صورت بروز اختلاف ، هیأتی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی ، اتحادیه صادر کنندگان و نخلداران موضوع اختلاف را بررسی و اعلام رأی و حکم نهایی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواهد بود .
آلبوغبیش یادآور شد قیمت هر کیلوگرم خرمای درجه ۲ استعمران بر اساس دستورالعمل ۱۵ % زیر قیمت درجه یک خواهد بود و هزینه ارسالی صندوق گیری و حمل و نقل تا درب کارگاه نیز به عهده خریدار می باشد .
وی در رابطه با قیمت تعیین شده مبلغ ۱۶۰۰۰ ریال برای هر کیلو خرمای استعمران اظهار داشت نخلداران هزینه های بالایی جهت تولید خرما متحمل می شوند و با توجه به خشکسالی های اخیر و خسارات وارده به نخلداران و بالا بودن قیمت تمام شده برای تولید هر کیلو خرما قیمت تعیین شده چندان مطلوب نیست اما اگر این قیمت به عنوان خرید تضمینی اعلام می شد مناسب تر بود .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.