هیات مدیره فولاد خوزستان در سال گذشته چه قدر پاداش گرفت؟!

خورنا – در این مجمع، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مصوب شده است.

 به گزارش خورنا به نقل از «نسیم آنلاین»، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان برای هیئت مدیره این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، مبلغ۳,۰۰۰ میلیون ریال پاداش تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، همچنین در این مجمع، حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ  ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مصوب شده است.

این گزارش می افزاید: مجمع شرکت فولاد خوزستان برای سال گذشته نیز ۵,۰۰۰  میلیون ریال برای پاداش هیئت مدیره و ۷,۰۰۰,۰۰۰  ریال را هم برای هر جلسه حق حضور اعضای غیرموظف تصویب کرده بود. مجمع شرکت فولاد خوزستان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ سود نقدی را به ازای هر سهم ۲۵۰ ریال تعیین کرده است.

درحال حاضر، محمدحسن عرفانیان آسیایی، فرهاد شهرکی، محمدرضا سروش، محمد حسین قائمی،علیرضا عسکری مارانی در ترکیب هیات مدیره حضور داشته و محمدرضا مدرس خیابانی هم مدیریت عاملی این شرکت فولادی را عهده داراست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.