تقابل نمایندگان خوزستان با استاندار؟/ فشار نمایندگان برای انتصابات

خورنا – تعدادی از نمایندگان خوزستان در مجلس لیستی را از میان چهره‌های مخالف دولت تهیه کرده تا با اعمال فشار به استاندار آنهارا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده در مناصب استانی منصوب کنند.

به گزارش خورنا در این لیست هر یک از نمایندگان, سه نفر را برای سه اداره کل معرفی می کنند و این تعداد از نمایندگان, به اتفاق از این لیست حمایت خواهند کرد.

بر اساس توافق صورت گرفته میان این نمایندگان، اصلی ترین ویژگی مورد توافق گزینه های پیشنهادی، موضع سیاسی این افراد در تقابل با دولت است.

به نظر می رسد برخی نمایندگان استان وارد تقابل علنی با دولت شده اند و دولت می بایست در انتصابات استان، اصلاح وضعیت موجود را بسود هواداران دولت تغییر دهد.

در ماههای اخیر، بسیاری مسئولان هوادار دولت در شهرستانهای مختلف استان با فشار نمایندگان استان، برکنار و مخالفان دولت بجای آنها منصوب شده اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.