گزارش تصویری اختصاصی خورنا از مراسم خاکسپاری داود رشیدی

خورنا -گزارش تصویری اختصاصی خورنا از مراسم خاسپاری داود رشیدی

تصاویر: خورنا- اسما رفیع زاده

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.