ژو یو چن تنها بازیکن المپیکی درمسابقات بسکتبال آسیا چلنج

مهدی چاروسائی|خورنا:تنها بازیکن المپیکی ، ششمین دوره رقابتهای بسکتبال ‘آسیا چلنج “بازیکن بیست ساله تیم ملی بسکتبال چین با نام ، Yuchen Zou است.

IMG_20160827_132725
اوبه همراه تیم ملی بسکتبال چین درمسابقات ریوحضور داشته است،وقرار به همراه تیم ملی چین برای مسابقات آسیا چلنج به تهران بیاید،تا تجربه های المپیکیخود را در مقابل رقیبان سنتی و در ایران به نمایش گذارد.
شایان ذکراست که “چین ” تیمی جوان و متحول شدهاست ، واصلی ترین رقیب تیم ملی بسکتبال کشورمان درمسابقات آسیا چلنج میباشد.
چینی ها ، با میانگین بیست و دو سال سن ، و میانگین ۲۰۰ سانتی متر قد ، در”تهران”حضور خواهند یافت و در ترکیب خود سه بازیکن ۱۸ ساله نیز دارند

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.