نواب خلف زاده دبیر سیاسی خورنا:

به مناسبت پنج سالگی خورنا

دنیای خبر و اطلاع رسانی همیشه از دور قشنگ و زیباست اما هنگامی که پا در این عرصه بی رحم میگذاری تازه خواهی فهمید که آواز خوش دهل از دور خوش است.

در روزگاری که لابی های قدرت و جریان های افراطی و خودسر همچون همیشه پای خود را از گلیمشان دراز ترکرده و خواستار تعیین حد و مرز برای انعکاس اخبار هستند شرط صداقت و ایستادگی بر ذات پاک خود و قسم خوردن بر رسالت خبری فقط عشق است عشق به خود و عشق به مردمی که رسانه را چشم بینای خود و زبان برنده ملت میدانند.

در این میان هیچ چیز بالاتر از رضایت و اعتماد مردم نیست و خدا را شاکریم که مجموعه خورنا از این سرمایه بی بدیل بهره مند است و همیشه تریبون مردمی شده که شاید صدایشان هیچوقت به گوش هیچکس نمیرسید.

خورنا پنج سالگی خود را تمام کرد و از امروز باید نگاه خورنا و مسیر خورنا با بهره گیری از تجارب پنج ساله پخته تر و حرفه ای تر باشد.

در سال آینده دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز برگزار خواهد شد و به طور قطع نقش رسانه در آگاهی به مردم و بیان حقایق بسیار مهم و حائز اهمیت خواهد بود و بدون شک با توجه به پتانسیل های موجود و نگاه دلسوزانه مجموعه خورنا میتوانیم با مدیریت صحیح نقش مهمی را در انتخابات های پیشه رو ایفا کنیم.

در آخر پنجمین سال فعالیت خورنا را به همه همکاران خوبم تبریک عرض میکنم و از خداوند منان برای شما بهترین ها را آرزومندم.

نواب خلف زاده/ دبیر سیاسی خورنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.