برگزاری دوره دانش افزایی پزشکی ورزشی در مرکز علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام(ره)

باقر گل فر-خورنا:یک دوره آموزشی دانش افزایی پزشکی ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی خلیج فارس بندرامام خمینی(ره) با همکاری هیأت فوتبال  بندرامام (ره) و هیأت فوتبال شهرستان بندرماهشهر و با حضور مدرس استانی جناب آقای دکتر روزدار رئیس هیآت پزشکی ورزشی استان خوزستان و مربیان و ورزشکاران بندرامام و ماهشهر به مدت یک روز برگزار گردید. در پایان به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره با تأیید هیأت پزشکی ورزشی استان خوزستان تقدیم خواهد شد.۲۰۱۶۰۸۲۴_۱۸۱۱۳۹۴۲۵۷۱۴۳۵۸_۷۳۶۶۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.